Hyvinvoinnin erikoisjoukot kulkivat antoisan työhyvinvoinnin valmennusmatkan yhdessä viidentoista Etelä-Karjalan Osuuskaupan työntekijän kanssa. Jo kymmenen viikon aikana syntyi oivalluksia, jotka loivat pysyviä muutoksia arkeen. Ryhmäläiset löysivät omat hyvinvointinsa avaimet.

 

Etelä-Karjalan Osuuskaupassa panostetaan henkilökunnan hyvinvointiin.  Työnantajan toivomus oli, että Hyvinvoinnin erikoisjoukkojen räätälöimän valmennuksen avulla työntekijät löytäisivät keinoja hyvinvointiin ja motivaatiota oman terveyden ylläpitämiseen.

Kymmenen viikon valmennusmatka oli silmiä avaava. Tulokset ilahduttivat kaikkia. Jokainen osallistuja koki hyvinvointinsa parantuneen. Konkreettisesti se tarkoittaa parempaa unta ja palautumista, aikaa ja armollisuutta itselle, enemmän energiaa, rauhoittumista, kehonhuoltoa, ulkoilmaa, hyviä tunteita arjessa ja liikuntaa vähintään kaksi kertaa viikossa.

Kokonaisuuden keskiarvoksi kurssilaiset antoivat yli 4,5, kun maksimi on 5. Fyysisen jaksamisen keskiarvo oli alussa 6,6, lopussa 8,1 ja henkisen

jaksamisen keskiarvo alussa 6,8, lopussa 8,5. Lisäksi osallistujien tuki-ja liikuntaelinoireet vähenivät valmennuksen aikana.

Kurssin hyvinvointivalmentajalla Mari Ravattisella on 25 vuoden kokonaisvaltainen kokemus terveydenhuoltoalalta ja nykypäivän työikäisten hyvinvoinnin haasteista. Valmennuksissamme on erittäin tärkeää, että voimme mitata ja osoittaa vaikuttavuutta osallistujille ja työnantajalle.

 

Mielen voima on valtava

Työhyvinvointivalmennus on parhaimmillaan  oman keho-mieli -järjestelmän kehittämistä. Jos ryhmäläisillä on uniongelmia ja kiireen aiheuttamaa stressiä, luodaan ensin työkalut palautumiselle. Se tarkoittaa rentoutusharjoituksia, ulkoilua luonnossa, oman elämän arvopohjan pohtimista, pysähtymistä itsensä äärelle, herättelyä omaan terveyteen ja stressinhallinnan keinoihin. Myös tunneälyä arjen tilanteissa voi kehittää. Faktaa voi syöttää, mutta pysyviä muutoksia ei tapahdu ilman valmennettavan omaa oivallusta.

Hyvinvointi on kehon ja mielen tasapainoa. Vasta kun stressitasot saadaan laskemaan ja uni paranemaan, voidaan lähteä lisäämään liikuntaa ja fyysisen kehon huoltamista. Vaikka ihminen tekisi fyysisesti raskasta työtä, se ei tarkoita, että hyvinvointi syntyy vapaa-ajalla sohvalla maatessa. Kehosta pitää huolehtia oli työ mikä tahansa. Oma vireys ja energia saadaan iskuun liikunnalla ja hyvällä ravinnolla. Lempeyden ja lujuuden tasapainon löytäminen omassa arjessa vie kohti parempaa hyvinvointia.

Tuloksia saadaan tavoitteellisesti ja ryhmän tuella

Työhyvinvointivalmennuksissa saadaan aikaan parhaat tulokset pitkäjänteisillä projekteilla, jotka suunnitellaan yhdessä henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon kanssa yhdessä. Ennen valmennusta olisi hyvä tehdä alkukartoitus, jotta nähdään, mihin osa-alueisiin tarvitaan valmennusta. Koska valmennus lähtee aina ryhmän yksilöllisistä tarpeista, kokoamme Hyvinvoinnin erikoisjoukkojen valmennustiimin kullekin ryhmälle erikseen, asiakkaan tarpeen mukaan. Vaikuttavuus saadaan tavoitteellista työtä tekemällä ja sytyttämällä syvällisiä oivalluksia.

Ryhmän ihannekoko on enimmillään 15 henkeä. Silloin myös yhteiset liikuntahetket toimivat parhaiten. Etelä-Karjalan Osuuskaupan valmennuksessa ryhmäläiset tukivat ja tsemppasivat toisiaan myös ryhmän yhteisessä Whatsapp-ryhmässä. Ryhmässä vallitsi luottamuksellinen ilmapiiri ja siellä käytiin koskettaviakin keskusteluja. Ryhmäläiset kokivat myös yhdessä jaetun ilon ja kannustavan huumorin todella tärkeäksi. Vertaistuki on tärkeä osa ryhmävalmennusta.

Hyvinvointivalmentaja Mari Ravattinen
040-7311098
Teksti toteutettu yhteistyössä Sorja Productions